Hebahan Semasa Hebahan Semasa


Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Bagi Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Tahun 2018 Secara Atas Talian - Sistem HR2U


Baca Selanjutnya
Baca Selanjutnya

Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Bagi Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Tahun 2018 Secara Atas Talian - Sistem HR2U

Sepertimana yang termaktub dalam Manual Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) yang telah diluluskan dalam Mesyuarat JKK ke 140 pada 23 Januari 2013 dan telah berkuatkuasa mulai 25 Januari 2013, penetapan SKT perlu dilakukan pada awal tahun oleh semua PTJ bagi menentukan arah haluan, matlamat dan sasaran kerja organisasinya. Di samping itu, ia juga bertujuan untuk memastikan sistem kerja yang berkesan bagi mencapai SKT yang ditetapkan.

Justeru itu, bagi menyokong hasrat universiti menjadikan 2018 sebagai Tahun Digital, satu mekanisma penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) secara atas talian telahpun dibangunkan dan sedia untuk digunapakai oleh warga universiti. Oleh itu, semua warga UiTM adalah dikehendaki mengisi Sasaran Kerja Tahunan 2018 yang telah disediakan melalui Sistem HR2U bagi menggantikan penyediaan secara manual.

Semua staf UiTM diwajibkan mengisi Sasaran Kerja Tahunan (SKT) secara atas talian setiap awal tahun bagi menentukan matlamat dan sasaran kerja fakulti/ kampus/ jabatan masing-masing menepati hala tuju UiTM.
Akses kepada SKT 2018 secara atas talian akan mula dibuka mulai 19 MAC 2018 sehingga 30 APR 2018.


Mengenai HR2U Mengenai HR2U

HR2U adalah Sistem Pengurusan Sumber Manusia yang telah dibangunkan untuk memenuhi keperluan sistem Pengurusan Sumber Manusia yang efektif dan efisyen.
Baca Selanjutnya

Baca Selanjutnya

Mengenai HR2U

HR2U menghubungkan Pengurusan Sumber Manusia dengan Teknologi Maklumat melalui perisian HR. Ianya melibatkan pelbagai fungsi seperti Perancangan Sumber Manusia, Pengambilan Dan Penempatan Staf, Pengesahan Dalam Perkhidmatan, Pengurusan Perkhidmatan, Pengurusan Saraan, Kebajikan Dan Kemudahan Staf, Perubatan, Peningkatan Kerjaya, Pengurusan Meninggalkan Perkhidmatan, Pelan Penggantian, Integriti, Pengurusan Psikologi, Analisa HR dan Sistem Penggajian.

HR2U memainkan peranan strategik dalam menguruskan keperluan sumber manusia di UiTM serta membantu merevolusikan persekitaran yang lebih produktif.

Modul pertama yang telah siap dibangunkan adalah penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) secara atas talian bagi penilaian Laporan Nilaian Prestasi Tahunan. Modul ini merupakan salah satu sub modul dalam Modul Pengurusan Perkhidmatan. Sehubungan itu, semua staf pentadbiran Kumpulan Pengurusan Tertinggi (Gred Khas), Kumpulan Pengurusan Dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana perlu mengisi SKT bagi tahun 2018 secara atas talian.

Daftar Masuk Log masuk
Sila membolehkan javascript untuk log masuk

Lupa kata laluan?